RFV Days

Ontdek Ontmoet Beleef
Regio Foodvalley

Regio Foodvalley Days 8, 9 en 10 juni 2023

Drie dagen vól inspiratie en kennismaken!

In Regio Foodvalley werken we samen aan een toekomstbestendige regio waar het goed leven en werken is. Een krachtige, prachtige en compacte regio met uitmuntende onderwijsinstellingen, sterke ondernemingen, boerenbedrijven en ambitieuze programma’s op het gebied van voeding en een gezonde leefstijl. Dit doen we niet alleen, dat doen we met elkaar!

Wij organiseerden op 8, 9 en 10 juni 2023 de Regio Foodvalley Days. Drie dagen vól inspiratie en kennismaken! Kennismaken met elkaar en met onze regio.

Evenementen

Activiteiten Regio Foodvalley Days

Ontdek Regio Foodvalley op 8, 9 en 10 juni 2023

Op donderdag 8 juni organiseerde de Economic Board Regio Foodvalley een ‘Inspiration Dinner’ voor partners uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen. Tijdens het diner worden de gasten onder andere geïnspireerd door Saskia van den Muijsenberg over hoe leren van de natuur kan helpen om hedendaagse maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Vrijdag 9 juni was er een netwerkbijeenkomst voor alle partners en stakeholders van Regio Foodvalley. Na een gezamenlijke start gaan we met elkaar op pad in de bus, op de fiets of in de trein om één of meer projecten en/of organisaties in Regio Foodvalley te bezoeken. We sluiten af met een netwerkborrel. 

Op zaterdag 10 juni kon u Regio Foodvalley wandelend of per fiets ontdekken. Een ideale gelegenheid om de regio op andere manier te beleven.

8 juni 2023

Regiotour

Ontdek & Ontmoet
bedrijven en organisaties in
Regio Foodvalley

Ervaar op 9 juni hoe kennis en praktijk samenkomen!

Op vrijdag 9 juni namen wij u graag mee naar een aantal bijzondere, verrassende en inspirerende bedrijven in Regio Foodvalley.
Wij lieten u zien hoe kennis en praktijk samenkomen en hoe wij – als overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen – samenwerken.

Tip

Ontdek & Beleef

Regio Foodvalley op 10 juni 2023!

Op zaterdag 10 juni bent u van harte welkom om Regio Foodvalley wandelend of fietsend te ontdekken. Wij hebben een aantal leuke, verrassende en ontdekkende routes verzameld.

Maak kennis met de mooiste bedrijven en organisaties uit de regio!

8, 9 en 10 juni 2023

Innovatie in mobiliteit en onderwijs

Mobipunten - wat beweegt ons

Regio Foodvalley staat, met de bouw van 40.000 nieuwe woningen, aan de vooravond van een enorme schaalsprong. Om zoveel nieuwe woningen te kunnen bouwen, zullen we goed moeten nadenken over onze bereikbaarheid en (nieuwe, duurzame vormen van) mobiliteit. Wij vertellen u wat wij doen om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren. Niet alleen via grote corridors (zoals de A1 en de A12), maar ook als het gaat om het versterken van (hoogwaardig) openbaar vervoer en fietsverbindingen. Wij doen dit op een plek die in beeld is als mobipunt: een plek waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen en we inwoners verleiden om van het ene vervoermiddel op het andere over te stappen.

De Meerwaarde - Geloof in elk Talent

Op De Meerwaarde dagen we leerlingen uit en stimuleren ze om het beste uit hun zelf te halen, door een aantrekkelijk aanbod motiveren we leerlingen om zich verder te ontwikkelen. Tijdens de rondleiding nemen wij u mee door de techniekafdelingen van onze school. In het techlab maakt u kennis met de wereld van de technologie. In deze ruimte worden leerlingen van de basisschool enthousiast gemaakt voor de techniek. Wij laten u zien hoe onze leerlingen m.b.v. een heftrucksimulator leren een heftruck te besturen. Ook de energietransitie krijgt een gezicht, een warmtepomp, zonnenboiler en zonnepanelen maken onderdeel uit van onze opleidingen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van onze techniekafdelingen. Meer weten? Wij vertellen u graag meer tijdens de rondleiding.

Meer info

De Meerwaarde

Regio Deal tour - een gezonde sprong vooruit

Gezonde bodem, gezonde dieren, goed eten

Op de boerderij van Conny van den Top staat het totaalplaatje van bodem tot voedsel centraal. Boerin Conny neemt deel aan de pilot Slim Doorzaaien Kruidenrijk Grasland binnen de Proeftuin Boer aan het Roer en heeft meegedaan aan de Masterclass Korte Ketens. Op de boerderij worden melkkoeien en biologische leghennen gehouden.Tijdens deze tour leert u hoe de bodem centraal staat in de bedrijfsvoering, de keuze voor wel of niet biologisch en de invloed van natuurinclusieve maatregelen, zoals kruiden, op het algehele bedrijfssysteem. En: hoe verkoop je je eigen product? Ook nemen we u mee in andere lopende zaken van de Proeftuin, zoals circulair voer en emissiereducerende maatregelen. Van harte welkom!

Fit en vitale ouderen in alle zorgdomeinen

Ervaar hoe gezonde voeding en bewegen bijdraagt aan een positieve gezondheid. Het verbeteren van spiermassa is een belangrijke factor om zo lang mogelijk fit en vitaal te blijven. ProMuscle is een programma dat zich hierop richt. Tijdens deze tour wordt u meegenomen waarom en hoe ouderen, binnen alle zorgdomeinen, door middel van ProMuscle kunnen omgaan met de uitdagingen van het ouder worden. Daarnaast werken de ouderen aan hun gezondheid en welzijn met ProMuscle. Ook krijgt u een kijkje in de dagelijkse zorgpraktijk, waar ouderen deelnemen aan ProMuscle. En nemen we u mee in het proces van het brengen van een nieuw programma naar de daadwerkelijke zorgpraktijk.

De sessie is bij Norschoten en wordt verzorgd door experts van UMC Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit.

Innovatief Wonen en Circulair verpakken

Van tijdelijk naar permanent: inzet van flexwonen voor de woningnood

In 2015 heeft Nederland te maken met een hoge instroom van asielzoekers. Ook de gemeente Barneveld zoekt naar ruimte om statushouders snel te kunnen huisvesten. Woningstichting Barneveld (WsB) heeft samen met de gemeente in één jaar tijd 22 tijdelijke woningen gerealiseerd voor statushouders. De gemeente zorgde voor een locatie, WsB voor een passend concept met plek voor zowel gezinnen als alleenstaande statushouders. Bijzonder aan dit project is, dat na zeven jaar de flexwoningen verplaatst zijn naar een permanente locatie hier in Bloemendal. Zo is flexibel omgezet naar permanente woningen voor reguliere woningzoekenden. En dat op een moment dat het realiseren van flexwonen in Nederland een actueel onderwerp is!

PaperFoam - Packaging towards a sustainable future

Welkom in de wereld van innovatieve en circulaire verpakkingen. PaperFoam maakt van gecertificeerd biobased-materiaal designverpakkingen voor klanten. De verpakkingen van PaperFoam zijn volledig biologisch afbreekbaar. De belangrijkste grondstoffen om de verpakkingen te maken, zijn overal ter wereld makkelijk verkrijgbaar. Ze werken met lokale leveranciers. Als afvalproduct kan het materiaal worden gerecycled met papier, gecomposteerd of behandeld worden als bioafval.

Food & Innovation tour

Epos Specerijen BV – Meer dan smaak alleen

Smaak, smaak en nog eens smaak. Dat is waar het om draait bij Epos. Als leverancier en producent van kruiden, specerijen, marinades, sauzen en andere smaakmakers en hulpstoffen voor de gehele voedingsmiddelenindustrie zit smaak diep in de genen van Epos. Epos doet er dan ook alles aan om de klant de lekkerste totaaloplossingen te bieden.

Epos is één van de lidbedrijven van de Food Academy Nijkerk (FAN). Op vrijdagmiddag 9 juni wordt u bij Epos geïnformeerd over hoe de FAN bijdraagt aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Tevens presenteert Epos organisatie; Hoe Epos als bedrijf blijft innoveren in een allergeenveilige productlijn die uniek is in de kruiden, sauzen en marinadewereld.

Versterking innovatie ecosystem - gedeelde faciliteiten

Vanuit de Regio Deal Foodvalley is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het innovatievermogen van agrifood gerelateerde bedrijven door de toegang tot dure onderzoeksapparatuur, demonstratie- en testfaciliteiten te verbeteren. Zo is er een digitale Airbnb opgezet voor het delen van faciliteiten waar inmiddels 139 faciliteiten te vinden zijn en 500 organisaties gebruik van maken. Daarnaast is er ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in additionele faciliteiten in de provincies Utrecht en Gelderland op het gebied van eiwittransitie, circulaire landbouw en voeding & gezondheid. Tijdens deze tour krijg je een inkijkje in wat dit alles betekent voor innoverende ondernemers. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Dit gaan wij bij het Insect Experience Centre zien. Zij hebben een financiering uit het innovatiefonds gekregen om een geautomatiseerd systeem voor insectenkweek te realiseren. Het geld is geïnvesteerd in een geautomatiseerde kweek- en vermeerderingssysteem om insecten praktijkrijp te maken. De locatie wordt in april 2023 in gebruik genomen, kweker Avingstan begint dan met de eerste testen om Black Soldier Flies op de vermeerderingsunit te kweken. De testen zijn om te kijken of het apparaat goed werkt en op welk medium/met welke input, de larven het beste groeien.

Innovatie in Energie en Duurzaamheid

Bosch Beton - onderweg naar een cementvrije generatie

Bosch Beton is een ambitieus familiebedrijf dat vanuit de state-of-the-art fabriek in Barneveld betonnen keerwanden produceert en verkoopt in de grond, weg- en waterbouw en de agrarische sector. Dit doen wij zowel in Nederland als in de landen om ons heen. Duurzaamheid en innovatie vormen een groot deel van de strategie om de footprint van onszelf en van onze klanten zo klein mogelijk te maken. De duurzaamheidstransitie moet daarom nu plaatsvinden en om die reden is Bosch Beton in 5 stappen aan het doorwerken naar een cementvrije generatie keerwanden.

Zonnepark Branderwal - geeft alles energie

Zonnepark Branderwal wordt nu gerealiseerd op de oude fabriekslocatie van Bosch Beton. Voordat de bouw van het zonnepark begon, is eerst gekeken hoe de oude betonfundamenten gerecycled en hergebruikt konden worden als nieuwe grondstof in de nieuwe fabriek. Vanaf het begin is het idee geweest om een duurzaam zonnepark met een dubbelfunctie te ontwikkelen: ruimte voor zonnepanelen en ruimte voor ecologie, gewassen en graasdieren. Samen met de WUR is onderzoek gedaan naar de gewassenpotentie. Hieruit is een gewassenmatrix voortgekomen waarin diverse en meerdere soorten gewassen geteeld kunnen worden na de realisatie van het zonnepark. Naar verwachting is eind 2023 het project afgerond en kunnen ze de eerste groene stroom leveren.  Brand Jan van den Bosch vertelt u tijdens de rondleiding meer over de voorbereidingen en realisatie van Zonnepark Branderwal en waar hij tegenaan loopt als je een park in eigen beheer ontwikkelt. Maar ook hoe zij tot de meest innovatieve en praktische oplossingen zijn gekomen.

Afmelden voor de
Ontdek & Ontmoet Regio Foodvalley